Dvižna vrata ROLTEK

Pri dvižnih vratih proizvajalca ROLTEK je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat. 

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!! 

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče. 
Odvijemo vseh 4 vijakov kot prikazuje slika spodaj:

image-1606067904366.png

Ko odvijemo vse 4 vijake in odpremo kontrolno omarico se nam odpre pogled po matični krmilni plošči. 
Pogled usmerimo v spodnji desni del na priključne kontakte: 

image-1606068305720.png

Na spodaj prikazane priključke 17 in 20 priključimo 2-žilni kabel: