Lokacija

Zakon o varovanju osebnih podatkov (GDPR) veleva, da mora biti oddajanje trenutne lokacije izbrano oz. aktivirano s strani uporabnika. Lokacija se torej ne oddaja in se ne beleži, če uporabnik ne izbere nobene opcije modula LOKACIJA. 

Do menija lokacije dostopate iz glavnega zaslona aplikacije FireApp s pritiskom na tipko LOKACIJA:

image-1645724361934.png

Oznake na zemljevidu

Na desni strani zaslona so zbrani gumbi za izbiro plasti, risanje po zemljevidu in vklop prikazanih podatkov.

Izbira plasti zemljevida

image-1645730851799.png

Zgoraj na desni strani je gumb "Plasti", za katero lahko izbiramo med klasičnim zemljevidom, Google satelitsko sliko in topografsko karto.

Orodja za risanje po zemljevidu

image-1645733206316.png

Na desni strani zemljevida se nahajajo gumbi orodja za risanje po zemljevidu. Ti omogočajo, risanje črt ter označevanje območij. Narisane objekte je možno tudi zbrisati.

Oznake moštva

image-1645733423921.png

Z gumbom na desni strani zaslona, je možno vklapljati/izklapljati prikaz posameznikov na zemljevidu. Gumb je označen rdeče, ko je prikaz vključen, belo, ko je izključen. Privzeto je ta prikaz vključen.

Oznake vozil

image-1645733649614.png

Z gumbom na desni strani zaslona, je možno vklopiti/izklopiti prikaz vozil na zemljevidu. Gumb je označen rdeče, ko je prikaz vključen, belo, ko je izključen. Privzeto je ta prikaz vključen.

Oznake hitradntov

image-1645733740660.png

Z gumbom na desni strani zaslona, je možno vklopiti/izklopiti prikaz hidrantov na zemljevidu. Gumb je označen rdeče, ko je prikaz vključen, belo, ko je izključen. Privzeto je ta prikaz izključen.

Oznake AED

image-1645733804529.png

Z gumbom na desni strani zaslona, je možno vklopiti/izklopiti prikaz lokacije AED na zemljevidu. Gumb je označen rdeče, ko je prikaz vključen, belo, ko je izključen. Privzeto je ta prikaz izključen.

Nastavitve pošiljanja lokacije

V spodnjem delu zaslona se nahajajo tipke za oddajanje lokacij in sledenja.

Enkratno pošiljanje lokacije

image-1645726429730.png

S pritiskom na tipko ''1X'' se aktivira procedura, ki samo ENKRAT pošlje uporabnikovo trenutno lokacijo v sistem FireApp. Značka uporabnika se prikaže na zemljevidu, ki označuje lokacijo uporabnika.

Pošiljanje lokacije - PEŠ

image-1645726448093.png

Z pritiskom na gumb "PEŠ" se aktivira samodejno pošiljanje lokacije uporabnika v sistem FireApp. Vsake prehojenih 10m se v sistem pošlje nova lokacija. Pošiljanje je aktivno dokler uporabnik sam ne izklopi pošiljanja. Dokler je pošiljanje aktivno je gumb obarvan zeleno.

Pošiljanje lokacije - AVTO

image-1645726506687.png

Z pritiskom na gumb "AVTO" se aktivira samodejno pošiljanje lokacije uporabnika v sistem FireApp. Vsake prevoženih 50m se v sistem pošlje nova lokacija. Pošiljanje je aktivno dokler uporabnik sam ne izklopi pošiljanja. Dokler je pošiljanje aktivno je gumb obarvan zeleno.

Pošiljanje lokacije - SLEDENJE

image-1645726622275.png

Z pritiskom na gumb "TRACKING" se aktivira avtomatsko sledenje in pošiljanje lokacije v sistem FireApp. Poleg pošiljanja trenutne lokacije v sistem, se na zemljevidu tudi izrisuje prehojena/prevožena pot. Sledenje in pošiljanje je aktivno dokler uporabnik ne izklopi sledenja. Med aktivnim sledenjem je gumb obarvan zeleno.

Brisanje poslane lokacije in sledi

image-1645728153437.png

V zgornjem delu zaslona znotraj črnega okvira je gumb "Smetnjak" z katero pobrišemo na server poslane lokacije in sledi. Ob brisanju se odstrani tudi značka uporabnika iz zemljevida v kolikor se prikazuje.

Seznam sledi

image-1645729559874.png

V zgornjem delu zaslona znotraj črnega okvira je Gumb "Sled", z katero odpremo seznam sledi, ki smo jih posneli

image-1645729798364.png

Z pritiskom na zelen gumb shranjeno sled prikaže na zemljevidu.

Z pritiskom na rumen gumb shranjeno sled  pošljemo na FireApp server.

Prikaz zemljevida na ekranu v gasilnem domu

image-1645730105985.png

V zgornjem delu zaslona znotraj črnega okvira je gumb "Screen sharing", z katerim lahko vklopimo ali izklopimo prikaz zemljevida na monitorju v gasilnem domu.