Prejem obvestila za novo razpisano vajo

Ko je razpisana nova vaja, uporabniki prejmejo obvestilo v ''centru za obvestila'' na telefonu.

Ob prejemu obvestila se v ospredju pokaže meni aplikacije FireApp ''VAJE''. 
Z izbiro ''PRIDEM'' ali ''NE PRIDEM''  uporabniki podajo odgovor. 

Odgovor na novo razpisano vajo je ZAHTEVAN. Če uporabnik odgovora ne poda, ga aplikacija vsake pol ure opomni, da še ni podal odgovora.

image-1610312323007.png

Aplikacija bo ob podanem odgovoru uporabnika posredovala podatek nazaj v sistem. in s tem je celotna akcija s strani uporabnika zaključena. 

Operativnim uporabnikom, ki nimajo v tistem trenutku aktivne internetne povezave, sistem po 1 minuti pošlje SMS sporočilo z vsebino napovedi nove vaje, preko katerega se aplikacija prav tako aktivira in prikaže razpisane podatke. 
Uporabnik nato z odgovorom preko aplikacije poda svojo odločitev. Ker pa nima aktivne internetne povezave pa aplikacija v sistem pošlje SMS z njegovim odgovorom.  

Uporabnik lahko kadarkoli ročno v mirnem obdobju odpre aplikacijo in odpre meni ''VAJE'' ter spremeni svoj odgovor. Nov podatek se naknadno pošlje v sistem in skupni podatki se osvežijo.