Seznam pozivov

V modulu "SEZNAM POZIVOV" so shranjeni vsi pozivi prejeti preko RECO.

SEZNAM.PNG


Revision #2
Created Fri, Jan 15, 2021 10:57 AM by Dejan Mrak
Updated Tue, Apr 27, 2021 10:59 AM by Dejan Mrak