FireApp aplikacija za ne-operativne uporabnike

Brezplačni uporabnik si prav tako namesti aplikacijo (isto) iz spletne strani www.fireapp.eu po tem, ko ga administrator 
društva vnese v razdelek ''neoperativni uporabniki'' v društveni administraciji: 

image-1630234516558.png

Brezplačni uporabnik zažene avtorizacijo, prav tako kot pri operativni aplikaciji. 
Ker pa je uporabnik z njegovo telefonsko številko vpisan v razdelek ''neoperativni uporabniki'' pa ga bo spustilo v aplikacijo in 
prikazalo samo menija ''OBVESTILA'' ter ''NOVICE'' 

image-1630234606136.png

Uporabnik bo tako preko aplikacije prejemal obvestila na enak način kot operativni uporabnik.