Spletni uporabniški vmesnik

Navodila za dostop in uporabo spletne administracije FireApp za porabnike sistema

Dostop do spletnega uporabniškega vmesnika

Dostop do spletne administracije je mogoč preko spletne strani https://www.fireapp.eu,  s klikom ...

Prijava v spletni uporabniški vmesnik

Ko pridete do prijavnega okna za spletno administracijo na povezavi https://fireapp.eu/user se va...

Uporaba spletnega uporabniškega vmesnika za UPORABNIKE

Uporaba spletnega uporabniškega vmesnika za ADMINISTRATORJE

Search Results