Recently Updated Pages

Montaža ekrana skupaj z relejnim izhodom za odpiranje vrat

V nadaljevanju opišemo navodila za montažo Ekrana skupaj z računalnikom in relejnim izhodom za od...

Računalnik - TV s funkcijo HDMI CEC

Računalnik je dobavljiv v dveh variantah, ena z vgrajenim relejnim vezjem za odpiranje garažnih v...

Posebnosti: iPhone naprave

Splošne nastavitve V nastavitvah se navigirajte v nastavitve aplikacije FireApp in nastavite nas...

Posebnosti: Xiaomi naprave

Pomembno! Izključitev optimizacije in varčevanja z baterijo za Xiaomi aparate ...

Ob prejemu obvestila ni zvoka

V kolikor ob sprejemu obvestil ni zvoka, gre lahko za kombinacijo nastavitve "Upoštevaj zvokovne ...

Barvna shema aplikacije nima pravilnega kontrasta

V kolikor je barvna shema aplikacije "čudna" in neberljiva kakor prikazuje spodnja slika, je najv...

Aplikacija ne reagira na prejet SMS

Ročno izključite in ponovno vključite dovoljenje za prejem in pošiljanje SMS iz aplikacije FireAp...

Prijava v spletno administracijo

Ko pridete do prijavnega okna za spletno administracijo se vam pokaže spodnje okno:  V okenčka...

Dostop do spletne administracije društva

Dostop do spletne administracije je mogoč preko spletne strani https://www.fireapp.eu,  s klikom ...

FireApp aplikacija za brezplačne uporabnike

Brezplačni uporabnik si prav tako namesti aplikacijo (isto) iz spletne strani www.fireapp.eu po t...

Status društev

Dvižna vrata ASSA ABLOY 950

Pri dvižnih vratih proizvajalca ASSA ABLOY 950 je za priklop relejskih komand potreben rahel pose...

Dvižna vrata Beninca JM.4ESA

Pri vratih proizvajalca Beninca rele povežemo med sponki OPEN in +COM, kot je prikazano na shemi....

Obvestila

Modul "obvestila" je namenjen obveščanju članov oz. skupin v društvu. Vsak skrbnik lahko nastavi ...

Posebnosti: Huawei naprave

1. Izključitev varčevalnika z energijo     2. Vključitev dovolje...

Osnovni meni

Na spodnji sliki je prikazan osnovni meni z aktiviranimi vsemi moduli sistema FireApp. Nekatere s...

TV nameščen v gasilskem domu prikazuje zemljevid

Sistem omogoča prikaz zemljevida na TVju (dodatna oprema sistema FireApp) v garaži/garderobi. Pri...

TV se ne ugasne kljub temu, da ni nobenega v prostoru

Senzor gibanja na FireApp računalniku je nastavljen, da izklopi TV cca. 10min po tem, ko zadnja o...

Ko sem preko Bluetooth povezan v avtomobilu ne prejmem zvoka o pozivu

Primer težave:  Ko sem v avtomobilu in prejmem poziv prek aplikacije FireApp, le ta ne prične z ...

Ob prejemu poziva oz. telefonskega klica se telefon po nekaj sekundah utiša

Primer težave:  Ob prejemu poziva v FireApp aplikaciji ali prejemu telefonskega klica se zvok kl...