Izvozi vozil

Skrbnik društva lahko v administraciji vnese vozila, jim dodeli skrbnike ter osebe, ki so obveščene, ko kdo izvozi z njimi.

Gasilci lahko izvoz javijo preko aplikacije in modula "IZVOZ VOZIL".

V meniju izberejo vozilo, ki ga bodo uporabili, ter vodji z izbiro vozila sporočijo izvoz. Izbrano vozilo se obarva zeleno in ostane zeleno, dokler ni spet nazaj v garaži. S ponovnim klikom na vozilo vodjo spet obvestimo, da smo vozilo vrnili nazaj.

IZVOZ3.PNG     IZVOZ2.PNG

Ob označitvi izvoza vozila, se samodejno sproži tudi pošiljanje lokacije v imenu vozila, ki ste ga označili. Lokacija se v bazo samodejno pošilja na vsakih spremenjenih 50m zračne razdalje in se samodejno tudi izključi ob povratku vozila.

Osnovni meni aplikacije nam v času izvoženega avtomobila prikazuje, da imamo aktiviran izvoz vozila, za katerega še nismo označili povratka.

Izvoz_main.jpg

 

Zgoraj desno se nahajata ikoni za prikaz zemljevida in za pregled arhiva vseh izvozov.

 

IZVOZ4.PNG  - ZEMLJEVID (ob izvozu se avtomatsko vključi sledenje, lokacija vozila pa je prikazana                                     tudi na zemljevidu. V primeru, da sledenje ni potrebno ga lahko                                                 uporabnik v modulu LOKACIJA tudi izključi... Na primer, ko peljemo                                           vozilo na servis in ga tam tudi nekaj časa pustimo)

 

IZVOZ5.PNG  - ARHIV IZVOZOV (Vsak izvoz in povratek se zabeležita v sistemu, do seznama pa                                                   dostopamo s klikom na prikazano ikono)

 

IZVOZ1.PNG