S strani FireApp dobivam SMSe s čudno vsebino (številkami)

Sistem FireApp je zasnovan tako, da komunikacija med sistemom in telefonom uporabnika poteka preko interneta. V kolikor internetna povezava (WiFi, LTE) ni vzpostavljena, poteka komunikacija preko SMS sporočil.

Prejeta SMS sporočila s strani FireApp

  • Ob intervenciji
  • Ob testu delovanja aplikacije s strani skrbnika v vašem društvu (OPIS)

Poslana SMS sporočila v sistem FireApp

  • Ob odzivu na intervencijo
  • Ob avtorizaciji aplikacije
  • Ob oddajanju lokacije
  • Ob oddajanju oddaljenosti od gasilnega doma
  • Ob rednem avtomatskem testu aplikacije (vsakih 10 dni si aplikacija sama sebi pošlje SMS in s tem preveri delovanje funkcije pošiljanja in branja SMSov (OPIS)

Primeri SMSov

  • P = Poslan SMS
  • A = Avtorizacija

SMS.JPG