Telefon me opozarja, da aplikacija pridobiva podatke o lokaciji v ozadju

Na telefonu se včasih uporabniku prikaže spodnje obvestilo, ki opozarja uporabnika na to, da 
aplikacija FireApp v ozadju pridobiva podatke o lokaciji uporabnika. 

image-1678036234602.png

Gre za generično obvestilo Android operacijskega sistema, kjer se operacijski sistem na vsake
toliko časa pregleda, katera aplikacija ima vključeno dovoljenje za ''Lokacijo'' z nastavitvijo ''VEDNO DOVOLI''.

Dovoljenje za uporabo lokacije ''VEDNO DOVOLO'' je pogojeno z delovanjem aplikacije, ko uporabnik pošilja svojo lokacijo v sistem in medtem uporablja druge aplikacije ali pa ima telefon in zaslon le tega zaklenjen.  Dovoljenje ''DOVOLI MED UPORABO'' pa aplikaciji dovoli uporabo le ko je aplikacija vključena in v ospredju, takoj ko uporabnik ugasne zaslon ali gre iz aplikacije se lokacija ne bo uporabljala. 

Aplikacija v mirnem obdobju ne pridobiva nobene lokacije uporabnika oz. uporabnikovega mobilnega telefona, razen, ko je le ta v uporabi, in uporabnik zavestno vključi sledenje v modulu ''ZEMLJEVID''. V času intervencije, pa se ob odgovoru ''PRIDEM'' pošilja samo radij oddaljenosti do gasilskega doma, ki pa se ob prihodu v gasilski dom zaključi. 

Prikazano obvestilo lahko ignorirate.