Uporaba FireApp aplikacije

Navodila za lažjo seznanitev z uporabo FireApp aplikacije po posameznih sklopih

Namestitev

Navodila za namestitev mobilne aplikacije. Nekaterih nastavitev ne moremo nastaviti programsko, z...

FAQ - Pogosto zastavljena vprašanja glede delovanja aplikacije

Osnovni meni

Na spodnji sliki je prikazan osnovni meni z aktiviranimi vsemi moduli sistema FireApp. Nekatere s...

Hitri stiki

Funkcija hitri stiki je namenjena dostopu do hitrih številk operativcem, da lahko hitreje izvedej...

Pozivnik

Do funkcij modula POZIVNIK pridete preko domačega zaslona aplikacije s pritiskom na tipko ''Poziv...

Lokacija

Funkcija omogoča pošiljanje in pregled lokacij gasilcev na terenu

Navigacija

Navigacija je pomemben del interventnih služb. Sistem FireApp omogoča avtomatsko prepoznavo naslo...

Vaje

Izvozi vozil

Skrbnik društva lahko v administraciji vnese vozila, jim dodeli skrbnike ter osebe, ki so obvešče...

Obvestila

Modul "obvestila" je namenjen obveščanju članov oz. skupin v društvu. Vsak skrbnik lahko nastavi ...

Seznam pozivov

V modulu "SEZNAM POZIVOV" so shranjeni vsi pozivi prejeti preko RECO.

Search Results