Zemljevid

Za uporabo modula ''ZEMLJEVID'' se uporabnik mora strinjati s splošnimi pogoji uporabe samega sistema ter v sistemskih nastavitvah dovoliti uporabo lokacije.
Zakon o varovanju osebnih podatkov (GDPR) veleva, da mora biti oddajanje trenutne lokacije izbrano oz. aktivirano s strani uporabnika. Lokacija se torej ne oddaja in se ne beleži, če uporabnik ne izbere nobene opcije modula ZEMLJEVID ali izbere katere od nastavitev v nastavitvah aplikacije za avtomatsko pošiljanje lokacije ob intervenciji.

Do menija lokacije dostopate iz glavnega zaslona aplikacije FireApp s pritiskom na tipko ZEMLJEVID:

Zemljevid.PNG     Zemljevid1.PNG

Oznake na zemljevidu

Na desni strani zaslona so zbrani gumbi za izbiro plasti, risanje po zemljevidu in vklop prikazanih podatkov.

Izbira plasti zemljevida

image-1645730851799.png

Zgoraj na desni strani je gumb "Plasti", za katero lahko izbiramo med klasičnim zemljevidom, Google satelitsko sliko in topografsko karto.

Orodja za risanje po zemljevidu

image-1645733206316.png

Na desni strani zemljevida se nahajajo gumbi orodja za risanje po zemljevidu. Ti omogočajo, risanje črt ter označevanje območij. Narisane objekte je možno tudi zbrisati.

Oznake moštva

image-1645733423921.png

Z gumbom na desni strani zaslona, je možno vklapljati/izklapljati prikaz posameznikov na zemljevidu. Gumb je označen rdeče, ko je prikaz vključen, belo, ko je izključen. Privzeto je ta prikaz vključen.

Oznake vozil

image-1645733649614.png

Z gumbom na desni strani zaslona, je možno vklopiti/izklopiti prikaz vozil na zemljevidu. Gumb je označen rdeče, ko je prikaz vključen, belo, ko je izključen. Privzeto je ta prikaz vključen.

Oznake hitradntov

image-1645733740660.png

Z gumbom na desni strani zaslona, je možno vklopiti/izklopiti prikaz hidrantov na zemljevidu. Gumb je označen rdeče, ko je prikaz vključen, belo, ko je izključen. Privzeto je ta prikaz izključen.

Oznake AED

image-1645733804529.png

Z gumbom na desni strani zaslona, je možno vklopiti/izklopiti prikaz lokacije AED na zemljevidu. Gumb je označen rdeče, ko je prikaz vključen, belo, ko je izključen. Privzeto je ta prikaz izključen.
Za prikaz AED naprav se uporablja baza podatkov FireApp, ki se enkrat tedensko osvežuje in črpa od javno zbranih podatkov, ki so na voljo v Republiki Sloveniji. 

Nastavitve pošiljanja lokacije

V spodnjem delu zaslona se nahajajo tipke za oddajanje lokacij in sledenja.

Enkratno pošiljanje lokacije

image-1645726429730.png

S pritiskom na tipko ''1X'' se aktivira procedura, ki samo ENKRAT pošlje uporabnikovo trenutno lokacijo v sistem FireApp. Značka uporabnika se prikaže na zemljevidu, ki označuje lokacijo uporabnika.

Pošiljanje lokacije - PEŠ

image-1645726448093.png

Z pritiskom na gumb "PEŠ" se aktivira samodejno pošiljanje lokacije uporabnika v sistem FireApp. Za vsak premik za 10m se v sistem pošlje nova lokacija. Pošiljanje je aktivno dokler uporabnik sam ne izklopi pošiljanja. Dokler je pošiljanje aktivno je gumb obarvan zeleno, v obvestilih pa je uporabnik informiran, da je pošiljanje lokacije v aplikaciji aktivno. Uporabnik obvestila ne mora izbrisati, saj je pošiljanje lokacije aktivno. Obvestilo se izbriše takrat, ko uporabnik to izključi s klikom na zeleno obarvano tipko glede na tip pošiljanja (tracking, peš, avto).

image-1683729785876.png

Informacija o vklopljenem pošiljanju pa se kaže tudi z aktivno zeleno tipko na domačem zaslonu aplikacije, kot tudi na tipki, ki je aktivna, tako, da je uporabnik na vsak način obveščen, kaj je aktivno v njegovi aplikaciji. 

image-1683730393016.png     image-1683730211735.pngPošiljanje lokacije - AVTO

image-1645726506687.png

S pritiskom na gumb "AVTO" se aktivira samodejno pošiljanje lokacije uporabnika v sistem FireApp. Za vsak premik za 50m se v sistem pošlje nova lokacija. Pošiljanje je aktivno dokler uporabnik sam ne izklopi pošiljanja. Dokler je pošiljanje aktivno je gumb obarvan zeleno, v obvestilih pa je uporabnik informiran, da je pošiljanje lokacije v aplikaciji aktivno. Uporabnik obvestila ne mora izbrisati, saj je pošiljanje lokacije aktivno. Obvestilo se izbriše takrat, ko uporabnik to izključi s klikom na zeleno obarvano tipko glede na tip pošiljanja (tracking, peš, avto).

image-1683729820793.png

Informacija o vklopljenem pošiljanju pa se kaže tudi z aktivno zeleno tipko na domačem zaslonu aplikacije, kot tudi na tipki, ki je aktivna, tako, da je uporabnik na vsak način obveščen, kaj je aktivno v njegovi aplikaciji. 

image-1683730393016.png image-1683730186714.png

Pošiljanje lokacije - SLEDENJE

Tracking.PNG

S pritiskom na gumb "TRACKING" se aktivira avtomatsko sledenje in pošiljanje lokacije v sistem FireApp. Poleg pošiljanja trenutne lokacije v sistem, se na zemljevidu tudi izrisuje prehojena/prevožena pot. Sledenje in pošiljanje je aktivno dokler uporabnik ne izklopi sledenja. Med aktivnim sledenjem je gumb obarvan zeleno, v obvestilih pa je uporabnik informiran, da je pošiljanje lokacije v aplikaciji aktivno. Uporabnik obvestila ne mora izbrisati, saj je pošiljanje lokacije aktivno. Obvestilo se izbriše takrat, ko uporabnik to izključi s klikom na zeleno obarvano tipko glede na tip pošiljanja (tracking, peš, avto).

image-1683729785876.png

Informacija o vklopljenem pošiljanju pa se kaže tudi z aktivno zeleno tipko na domačem zaslonu aplikacije, kot tudi na tipki, ki je aktivna, tako, da je uporabnik na vsak način obveščen, kaj je aktivno v njegovi aplikaciji. 

image-1683730393016.png image-1683730366307.png

 

Pošiljanje lokacije - INFORMACIJE O DELOVANJU IN STATUSU

Ob vklopu katere izmed zgornjih štirih funkcij, ki se nahajajo v spodnjem delu zaslona se v aplikaciji prikaže ''toast obvestilo'' s tekstom ''Osvežujem GPS lokacijo'' zažene se funkcija ''Lokacija v mobilnem OS: 
image-1683728835598.png

Takoj za tem, ko se v spodnjem delu tekst obvestila spremeni v ''Podatek lokacije poslan v bazo!'' se prikaže še podatek o natančnosti GPS signala (radius v metrih):

Podatek o lokaciji se v bazo FireApp pošlje le, v kolikor je dosežena točnost naprave iz katere se pošilja manj od 15m. To pomeni, da je za optimalno delovanje pošiljanja lokacije potrebno sprejemati zadostno število GPS satelitov (Podobno kot pri uporabi navigacije) Status le tega pa se spreminja v sekundnih intervalih.


image-1683728902126.png

image-1683729273690.png

Ko je podatek o lokaciji uspešno poslan v sistem se oseba pojavi na zemljevidu FireApp. 
Na zemljevidu se prikaže oseba in v desnem zgornjem kotu le te se prikaže rdeča utripajoča pika, če je pošiljanje v sistem aktivno in zadnja lokacija bila poslana manj kot 1 minuto od tega trenutka:

image-1683731259683.png

Ob kliku na osebo/vozilo na zemljevidu se odpre več informacij s katerimi lahko razpolagamo. 
Odpre se podatek pre koliko časa je bila ta lokacija tega uporabnika/vozila aktivna ter podatek o njegovih koordinatah. S klikom na tipko ''navigiraj'' pa se odpre navigacija do te točke: 

image-1683731369287.png

Vse lokacije, ki so bile poslane v sistem se na zemljevidu prikazujejo 3 ure od zadnjega pošiljanja podatka. Zaradi tega je včasih dvoumno prikazana oseba na zemljevidu. V tem primeru priporočamo pazljivejšo uporabo ter pozornost na utripajočo rdečo piko na samem uporabniku/vozilu. Uporabnik se z namestitvijo aplikacije in strinjanjem s splošnimi pogoji seznani ter strinja z načinom uporabe uporabnikove lokacije opisane v temu poglavju navodil za uporabo. 

 

Brisanje poslane lokacije in sledi

image-1645728153437.png

V zgornjem delu zaslona znotraj črnega okvira je gumb "Smetnjak" s katero pobrišemo na server poslane lokacije in sledi. Ob brisanju se odstrani tudi značka uporabnika iz zemljevida v kolikor se prikazuje.

Seznam sledi

image-1645729559874.png

V zgornjem delu zaslona znotraj črnega okvira je Gumb "Sled", s katero odpremo seznam sledi, ki smo jih posneli

Tracking2.PNG

S pritiskom na zelen gumb shranjeno sled prikaže na zemljevidu.

S pritiskom na rumen gumb shranjeno sled  pošljemo na FireApp server.

Prikaz zemljevida na ekranu v gasilskem domu

 

V zgornjem delu zaslona znotraj črnega okvira je gumb "3 - pikice". S klikom na gumb se nam pokaže podmeni, s katerim lahko vklopimo ali izklopimo prikaz zemljevida na monitorju v gasilnem domu. 
Tracking1.PNG     image-1683731864503.png

Ob kliku na tipko ''PRIKAZ ZEMLJEVIDA NA TV-JU'' se v gasilskem domu spremeni standardni prikaz, v prikaz zemlejvida. 
Prikaz je fiksen, in se spreminja glede na poslane lokacije v sistem ter osvežuje avtomatsko.
Medtem se v aplikaciji prikaže ''toast obvestilo'' s tekstom ''Zemljevid se bo začel prikazovati!'' 

image-1683732000755.png

Ob ponovnem kliku na isto tipko se prikaz zemljevida spremeni nazaj v standardnega, medtem se v aplikaciji prikaže ''toast obvestilo'' s tekstom ''Zemljevid se ne bo več prikazoval! ''

image-1683732085416.png

 

Dodatne informacije glede uporabe zemljevida

Vklop oddajanja lokacije takoj ob pričetku intervencije

Za različne skupine enot GRS, AED ali ostale, po potrebi oz. želji obstaja možnost vklopa dodatnih funkcij v nastavitvah aplikacije
(Glavni meni aplikacije ter izbora ''dodatnih možnosti'' desno zgoraj 3 pike, kjer se odpre meni in izbiro ''NASTAVITVE APP'')
V spodnjem delu nastavitev se nahaja razdelek ''LOKACIJA'' kjer sta na voljo 2 nastavitvi, pri katerih je že v nastavitvah razloženo, za kaj točno gre. Nastavitvi se med seboj izključujeta. 

image-1683732346434.png

Obe funkciji, če sta v uporabi ostaneta vključeni ob zaključku intervencije na nivoju društva. Razloga za to sta 2: 
- včasih se naredi da kdo po nesreči zaključi intervencijo na nivoju društva, dejansko pa se dogodek še odvija, če bi se oddajanje lokacij zaključilo bi osebe ostale na zemljevidu, lokacije se nebi osveževale, vodja bi lahko po nesreči sklepal napačne lokacije uporabnikov, kar bi lahko vplivalo na uspešno posredovanje nalog zaščite in reševanja. 
- Intervencija traja več kot 4 polne ure, ko se intervencija na nivoju društva avtomatsko sama zaključi. Če bi se oddajanje lokacij zaključilo ob avtomatskem zaključku intervencije bi osebe ostale na zemljevidu, lokacije se nebi osveževale, vodja bi lahko po nesreči sklepal napačne lokacije uporabnikov, kar bi lahko vplivalo na uspešno posredovanje nalog zaščite in reševanja. 

 

Zvok pošiljanja ob aktivnem pošiljanju lokacije

Ob aktivnem pošiljanju lokacije v sistem (peš, avto, tracking) se vsakič, ko je le ta poslana iz telefona zasliši zvok ''klik''. 
V kolikor ima uporabnik željo, lahko ta zvok spremeni oz. utiša na način prikazan spodaj, nastavitve najde v nastavitvah aplikacije. (Glavni meni aplikacije ter izbora ''dodatnih možnosti'' desno zgoraj 3 pike, kjer se odpre meni in izbiro ''NASTAVITVE APP'')

image-1683732606518.png

Uporabnik ne dovoli pošiljanja lokacije v sistem

Možnosti in navodila za dodajanje dovoljenj v sistemskih nastavitvah aplikacije so objavljena v razdelku ''namestitev aplikacije''
V kolikor uporabnik ob namestitvi aplikacije ne dovoli uporabe lokacije v aplikaciji le te ne more nadaljevati, saj je odločitev v nasprotju z politiko in interesi samega sistema, prav tako pa je povezljivost in uporaba modula odvisna od samega operativnega delovanja enote. 
V kolikor uporabnik v nastavitvah dodeli dovoljenje ''Dovoli samo med uporabo aplikacije'' se bo na strani za ''Dovoljenja v aplikaciji dovoljenje za aplikacijo obarvalo rumeno. 

image-1683734024277.png image-1683734089792.png

Dovoljenje je prevedeno ''dvoumno'' oz. malo v nasprotju z dejansko situacijo. Dovoljenje ''Dovoli samo med uporabo aplikacije'' dovoli uporabo lokacije aplikaciji SAMO takrat, ko je le ta v ospredju, zaslon mobilnega telefona pa je vključen in aplikacija vklopljena. Če uporabnik zapre oz. zaklene zaslon se zadeva prekine, prav tako se zadeva prekine, ko uporabnik izvaja druga opravila po drugih aplikacijah. V ta namen je v modulu ''Zemljevid'' omogočeno samo pošiljanje lokacije 1x. kot prikazuje slika spodaj. Ob vstopu v modul pa se pojavi obvestilo, kot kaže slika spodaj: 

image-1683738172552.png

image-1683738213808.png

Uporabnik je tako obveščen o omejenem delovanju lokacije. Če želi optimalno delovanje pa se mora vrniti v nastavitve in dodati dovoljenje za uporabo lokacije.