Obvestila

Modul "obvestila" je namenjen obveščanju članov oz. skupin v društvu. Vsak skrbnik lahko nastavi 15 skupin za pošiljanje obvestil in vanje vključi vse člane društva (operativne in tudi neoperativne).

Vsa prejeta obvestila so shranjena . Ob aktivni internetni povezavi (WIFI, mobilni podatki) so prikazana vsa sporočila, če povezave nimate pa le zadnjih 10.

Obvestila se delijo glede na njihovo vsebino in so s tem namenom tudi različno obarvana. Ločimo jih na OBVESTILO, NAPOVED VAJE in DOGODEK. (v nadaljevanju OBVESTILO)

V kolikor želi pošiljatelj povratno informacijo o udeležbi, lahko ob kreiranju to možnost tudi označi. Aplikacija bo v tem primeru od uporabnika zahtevala povratno informacijo o udeležbi. V kolikor uporabnik ne poda odgovora, ga aplikacija vsake pol ure opozori, da odgovora še ni podal.

PREGLED OBVESTIL:
Obvestila.PNG    Obvsetilo.PNG

V kolikor imamo pravico za ogled odzivov, lahko do podrobnejših informacij pridem s klikom na obvestilo. V podrobnostih vidimo kako so člani obvestilo prejeli (preko interneta ali peko SMS) in kakšen je bil njihov odziv (v kolikor je bil odziv zahtevan). 

  • AKTIVNOSTI: V društvih, ki uporabljajo tudi modul AKTIVNOSTI (elektronska evidenčna knjiga) lahko aktivnost prenesemo tudi avtomatsko s klikom na gumb
  • NA EKRAN: V kolikor v društvu uporabljate TV prikazovalnik, lahko sami določite 3 obvestila, ki se bodo prikazovala na eni od prikaznih strani

Obvestilo5.PNG

POŠILJANJE OBVESTIL:

OPERATIVCI2.PNG  - V kolikor imate omogočeno pošiljanje sporočil imate zgoraj desno ikono. S klikom na ikono se odpre nov meni v katerem izpolnite zahtevana polja in pošljete obvestilo.

Obvestilo1.PNG     Obvestilo2.PNG     Obvestilo3.PNG

Pri kreiranju obvestila je navoljo nekaj dodatnih možnostih, ki jih najdete v zavihku DODATNE NASTAVITVE.

  • OPOMNIK: nastavite datum in uro, ko bo sistem avtomatsko poslal obvestilo v obliki opomnika na obvestilo
  • POŠLJI KASNEJE: nastavite pošiljanje obvestiila z zamikom
  • ZAMIK SMS: Sistem pošlje obvestilo vsem uporabnikom preko interneta. Tisti, ki interneta nimajo aktivnega se po označenem času pošlje SMS. Osnovna nastavitev je pošiljanje čez 1 uro
  • OGLED ODZIVOV: V kolikor je zahtevan odziv na obvestilo, lahko določimo, kdo vse lahko vidi odgovore

Obvestilo4.PNG

Ko so vsa zahtevana polja izpolnjena gumb POŠLJI postane aktiven in lahko pošljemo obvestilo.

Obvestilo6.PNG