Odsotnost

Modul "odsotnost" je namenjen zbiranju informacij razpoložljivosti moštva na nivoju gasilskega društva.

Ker je odsotnost in posledično nerazpoložljivost gasilca v primeru intervencije zelo pomembna, je s pomočjo tega modula možno stalno spremljati trenutno razpoložljivost moštva. V modulu odsotnost lahko uporabnik za obdobje enega meseca vpiše svojo razpoložljivost oziroma, vpiše predvidene odsotnosti. Razpoložljivost celotnega moštva je zbrana v skupnem grafu prikazanem v administraciji na prikazovalniku v gasilnem domu in v aplikaciji (v kolikor imate oznako poveljnik/podpoveljnik v administraciji).

Odsotnost.PNG    Odsotnost1.PNG

Vnos podatkov po urah

S klikom na kvadratek spremenimo stanje razpoložljivosti za vsako uro posebej. Rdeča barva označuje odsotnost, bela pa razpoložljivost.

Celodnevna odsotnost

Celodnevno odsotnost enostavno označimo z dolgim pritiskom na okence, ki v tabeli označuje označuje datum. 

Ponovitev sklopa

Večkratno ponovitev vpisanega niza je enostavno množiti z dolgim pritiskom na željen niz. Pokaže se menu, v sklopu katerega lahko enostavno pomnožimo vpisan niz.

Odsotnost2.PNG

Shranjevanje vnosa

Po končanem vnosu, je potrebno podatke shraniti, z pritiskom gumba "SHRANI". 

Pregled odsotnosti

Pregled odsotnosti za naslednjih 24h imajo v aplikaciji vsi z oznako poveljnik/podpoveljnik. Do pregleda pridemo s klikom na ikono v zgornjem desnem vogalu.

Odsotnost3.PNG

 

V kolikor vnesenih podatkov ne shranimo, bodo le ti ob izhodu iz modula izgubljeni.