Odsotnost

Modul "odsotnost" je namenjen zbiranju informacij razpoložljivosti moštva na nivoju gasilskega društva.

Ker je odsotnost in posledično nerazpoložljivost gasilca v primeru intervencije, zelo pomembna je z pomočjo tega modula možno stalno spremljati trenutno razpoložljivost moštva. V modulu odsotnost lahko uporabnik za obdobje enega meseca vpiše svojo razpoložljivost oziroma, vpiše predvidene odsotnosti. Razpoložljivost celotnega moštva je zbrana v skupnem grafu prikazanem v administraciji in na prikazovalniku v gasilnem domu.   

image-1645734939944.png

Vnos podatkov po urah

Z klikom na kvadratek spremenimo stanje razpoložljivosti za vsako uro posebej. Rdeča barva označuje odsotnost, bela pa razpoložljivost.

Celodnevna odsotnost

Celodnevno odsotnost enostavno označimo z dolgim pritiskom na okence, ki v tabeli označuje označuje datum. 

Ponovitev sklopa

Večkratno ponovitev vpisanega niza je enostavno množiti z dolgim pritiskom na željen niz. Pokaže se menu, v sklopu katerega lahko enostavno pomnožimo vpisan niz.

image-1645780190334.png

Shranjevanje vnosa

Po končanem vnosu, je potrebno podatke shraniti, z pritiskom gumba "SHRANI". 

V kolikor vnesenih podatkov ne shranimo, bodo le ti ob izhodu iz modula izgubljeni.