Pošiljanje lokacije uporabnika v sistem FireApp

Zakon o varovanju osebnih podatkov (GDPR) veleva, da mora biti oddajanje trenutne lokacije izbrano oz. aktivirano s strani uporabnika. Lokacija se torej ne oddaja in se ne beleži, če uporabnik ne izbere nobene opcije modula LOKACIJA. 

Do menija lokacije dostopate iz glavnega zaslona aplikacije FireApp s pritiskom na tipko LOKACIJA:

image-1610281542246.png

Nastavitve pošiljanja lokacije

V zgornjem delu zaslona se nahajajo nastavitve pošiljanja lokacije z ekipo in kodo: 

- EKIPA - V kolikor se v večjem obsegu delo razdeli na ekipe, lahko samo en uporabnik določi ime ekipe preko aplikacije in oddaja svojo lokacijo v sistem z dodanim nazivom ekipe. Na zaslonu se bo prikazovalo vpisano ime ekipe.
- KODA - V kolikor se dogodek odvija v večjem obsegu in na intervenciji sodeluje več društev, vodja sektorja oz. intervencije določi poljubno geslo. Vsi gasilci, ki geslo vpišejo v ''DODAJ KODO'' se združeno prikažejo na enem interaktivnem zemljevidu. 

Uporaba funkcije KODA, je uporabna samo v primeru, ko več društev, ki so aktivni na dogodku uporabljajo aplikacijo FireApp

image-1610282407964.png

Enkratno pošiljanje

- POŠLJI LOKACIJO -  S pritiskom na tipko ''POŠLJI LOKACIJO'' se aktivira procedura, ki samo ENKRAT pošlje uporabnikovo trenutno lokacijo v sistem FireApp. V spodnjem delu kjer piše ''MOJE KOORDINATE'' lahko spremljate podatek trenutnih koordinat, ki se pošiljajo v sistem. 

image-1610282622740.png


Vklop sledenja

V spodnjem delu zaslona se nahaja nastavitev za vklop sledenja za dve različni opciji: 

- PEŠ
- Pri vklopu sledenja za ''PEŠ'' se vključi samodejno pošiljanje lokacije v sistem FireApp, ko se lokacija gasilca spremeni za najmanj 10m. Pošiljanje izklopimo s ponovnim pritiskom na tipko "PEŠ". V vmesnem času se v telefonu prikazuje tudi aktivno obvestilo o oddajanju lokacije. Obvestilo se samodejno izbriše, ko izklopimo funkcijo pošiljanja lokacije v aplikaciji FireApp.

image-1610282746086.png

- AVTO- Pri vklopu sledenja za ''AVTO'' se vključi samodejno pošiljanje lokacije v sistem FireApp, ko se lokacija gasilca spremeni za najmanj 50m. Pošiljanje izklopimo s ponovnim pritiskom na tipko "AVTO". V vmesnem času se v telefonu prikazuje tudi aktivno obvestilo o oddajanju lokacije. Obvestilo se samodejno izbriše, ko izklopimo funkcijo pošiljanja lokacije v aplikaciji FireApp.

image-1610282801146.png

Pri vklopu sledenja se na ikonah PEŠ ali AVTO tipka obarva ZELENO, in ostane zelena dokler uporabnik sam ne izključi sledenja 

Trenutno se v sistem SLEDENJA pošilja samo zadnja lokacija uporabnika, v prihodnosti se bodo pošiljale celotne trase prehojene oz. prevožene poti.