Navigacija

Navigacija je pomemben del interventnih služb. Sistem FireApp omogoča avtomatsko prepoznavo naslova intervencije v kolikor je vpisan v pozivu. Ker se zgodi, da naslov ni napisan pravilno ali je napisan pomanjkljivo, smo implementirali pripomočke s katerimi naslov popravimo in tako do mesta intervencije pravilno navigiramo vse gasilce. 

Navigacija v mirnem obdobju

Do navigacije v mirnem obdobju dostopamo iz domačega zaslona aplikacije s pritiskom na tipko ''NAVIGACIJA''

Navigacija.PNG     Navigacija1.PNG

Odpre se meni z zadnjim pozivom, razdeljenim v posamezne besede. 
Spodaj se pokaže predlagan naslov. V kolikor predlaganega naslova algoritem ni mogel razvozlati (prikaže se opozorilo: NI NASLOVA), lahko pri iskanju pomaga uporabnik. Ročno izbere besede, ki so sestavni del naslova in s tem pomaga sistemu do uspešnega izračuna:

Navigacija2.PNG

V primeru, da sistem še vedno ni zaznal lokacije, ali pa da je prišlo do spremembe naslova, lahko uporabnik sam popravi besede. 
Z daljšim pritiskom na posamezen besedni zlog se odpre okno s katerim lahko uporabnik popravi besede: 

Navigacija3.PNG

Ko preko sistema pridobimo pravilno lokacijo v razdelku ''Predlagan naslov'' kliknemo ''POJDI!''. Aplikacija odpre Google Zemljevide (pi IOS napravah Apple maps) in prične z navigacijo do želene lokacije. 

V spodnjem delu lahko najdemo tipko za prejšnje tekste pozivov. Pride do situacije, ko iz RECO pošljejo dodatne podatke (dodaten poziv), ki so brez naslova, in ta poziv prepiše prvotnega s tem pa tudi naslov. Naslov za navigacijo lahko zato izberemo iz prejšnjih pozivov.

Navigacija v času intervencije

Ko pride do intervencije in izberemo PRIDEM, se v aplikaciji začne procedura računanja oddaljenosti do gasilnega doma. Ko pridemo do gasilnega doma nas sistem označi kot''UDELEŽEN''. Pokaže se gumb ''IZVOZI VOZIL'', kot kaže slika spodaj: 

Navigacija4.PNG 


Ko pritisnemo na tipko se nam odpre meni z izvozi vozil, v spodnjem delu pa tipka ''Zaženi navigacijo'' preko katere pridemo do zgornjega menija za izbiro in potrditev naslova. Izberemo lahko vozilo s katerim bomo izvozili ter nato zaženemo navigacijo do mesta intervencije.

Navigacija5.PNG

Način izvoza vozil pred navigacijo je podrobno opisan v razdelku ''IZVOZI VOZIL''

Ob potrditvi naslova in zagonu aplikacije se podatki pošljejo v server in se istočasno sinhronizirajo z vsemi uporabniki v društvu ter TV prikazovalnikom v gasilskem domu. Sprememba, ki jo naredi en član se torej avtomatsko sinhronizira med vse gasilce v društvu.

s