Seznam pozivov

V modulu "SEZNAM POZIVOV" so shranjeni vsi pozivi prejeti preko RECO.

image-1645788326996.png