Seznam pozivov

V modulu "SEZNAM POZIVOV" so shranjeni vsi pozivi prejeti preko RECO.

SEZNAM.PNG