Uporaba modula Aktivnosti

Vstop v modul Aktivnosti

Modul aktivnosti je digitalna vpisna knjiga aktivnosti vaših članov, ki ste jih doslej vestno vpi...

Vnos nove aktivnosti

Za vnos nove aktivnosti kliknemo v meniju gumb VNOS. Poleg tega lahko pregledujemo ter urejamo po...

Beleženje prisotnosti članov

Izbor prisotnih članov se prikaže v celoti, izbiramo pa jih s klikom na kvadratek poleg imena. ...

Uporaba vozil

Nadaljujemo z vnosom vozil, ki smo jih med aktivnostjo uporabili. To naredimo tako, da kliknemo n...

Dogodki vozil in opreme

Rubrika »Dogodki vozil in opreme« služi kot nekakšen strojnikov dnevnik. Sistem je zasnovan tako,...

Pozivi

Rubrika »Pozivi« se uporablja v primeru intervencije. Čas in datum, ki smo ga vnesli prvotno se a...

Priponke

  Rubrika »Priponke« nam omogoča pripenjanje bitnih datotek.

Prikaz povzetka

  Po vnsou vseh podatkov v oknu levo spodaj vidimo »Povzetek« trajanja, sodelujočih članov, skup...

Izvoz v PDF

  Celotno aktivnost lahko izvozimo v PDF obrazec kjer pa nam program ponudi dodatne možnosti.

Pregled nad stroški

Za lažje operiranje s stroškovnimi podatki uporabimo zavihek »Stroški«. Omenjeno nam služi predvs...

Seznam

S klikom na »Seznam« se nam prikažejo vse aktivnosti., ki so bile vnesene do takrat. Poljubno jih...

Administracija članov

Administracija vozil in opreme

Zavihek »vozila« služi predvsem administratorju. Tu se vnese vse podatke o posameznem vozilu ...

Kategorije

Rubrika v meniju »kategorije« služi kot nabor aktivnosti v društvu. Intervencije so v večini pren...

Statistika

Statistiko lahko spremljate glede na izbirano leto mesece. Prav tako iskane oz. želene podatke ...

Search Results