Kategorije

Rubrika v meniju »kategorije« služi kot nabor aktivnosti v društvu. Intervencije so v večini prenesene iz aplikacije SPIN, ostal nabor pa v večini iz aplikacije VULKAN.

Kategorije lahko poljubno dodajamo s klikom na zeleni gumb + ali urejamo s klikom na sivi gumb s simbolom svinčnika.

Administrator lahko s klikom na zeleni gumb » + Dodaj tip« doda aktivnost glede na društvene navade oz. posebnosti. Npr. društvo, ki ima v svoji navadi postavitev mlaja lahko tovrstno aktivnost uvrsti pod rubriko »organizacija« katera se nato vodi tudi v statistiki.