Pozivi

Rubrika »Pozivi« se uporablja v primeru intervencije. Čas in datum, ki smo ga vnesli prvotno se avtomatsko preneseta. Izberemo vir. V večini gre za ReCO, v nekaterih primerih pa smo bili aktivirani preko dežurne telefonske številke in vodja sporoča samoaktiviranje v pristojni ReCO.

Pod »Besedilo« v osnovi navedemo tekst, ki nam ga je ReCO posredoval na pozivnike oz. ključni podatki, ki jih je dežurni gasilec oz. poveljnik prejel na telefon.