Statistika

Statistiko lahko spremljate glede na izbirano leto mesece. Prav tako iskane oz. želene podatke iščete preko X oz. Y osi. Prav tako lahko s filtriranjem pridobite bolj točne podatke.

Na X osi se nahaja ali želimo letni prikaz, mesečni prikaz, prikaz po tipu aktivnosti, uporabnikih ali vozilu.

Y os nam omogoča vpogled v delovne ure, prevoženo skupno razdaljo po vozilih, število aktivnosti, število voženj ter trajanje aktivnosti.

Npr. Na X osi izberemo mesečni prikaz, na Y osi pa delovne Ure. Rezultat nam prikaže koliko delovnih ur je bilo opravljenih po posameznem mesecu.

V kolikor želimo še bolj podrobne podatke lahko uporabimo »Filtriranje«

Npr. Podatek o mesečni delovnih urah posameznega člana izvedemo tako, da določimo uporabnika JANEZ NOVAK ter tako pridobimo podatek koliko ur je izbrani član opravil v posameznem mesecu. Prav tako lahko izberemo možnost ali je bil v primeru intervencije na kraju ali v pripravljenosti.