Vstop v modul Aktivnosti

Modul aktivnosti je digitalna vpisna knjiga aktivnosti vaših članov, ki ste jih doslej vestno vpisovali v zvezke ali v druge fizične medije. Vaje operative, mladine, čiščenje gasilskega doma, intervencije ali vzdrževalna dela vozil in opreme, so delo, ki so jih člani društva ali enote vestno opravili in za to namenili svoje prostovoljne ure.

V modul lahko vstopimo preko FireApp vmesnika s klikom na meni AKTIVNOSTI:

Glavna stran modula nam ponudi pregled seznama zadnjih aktivnosti (1), število in čas opravljenih ur aktivnosti (2) ter vremenske podatke na vaši lokaciji (3). Na voljo je tudi meni (4), kateri omogoča vnos oz. urejanje ter pregled aktivnosti, prilagajanje seznamov članov, vozil in opreme, kategorij aktivnosti in statistične obdelave podatkov.