Seznam

S klikom na »Seznam« se nam prikažejo vse aktivnosti., ki so bile vnesene do takrat. Poljubno jih lahko prikažemo po letu, nastavimo prikaz lokacije, tipa aktivnosti, vodje ter trajanja ter prensemo v PDF obliko.

S klikom na »Seznam« se nam prikažejo vse aktivnosti., ki so bile vnesene do takrat. Poljubno jih lahko prikažemo po letu, nastavimo prikaz lokacije, tipa aktivnosti, vodje ter trajanja ter prensemo v PDF obliko.

Za lažje iskanje podatkov uporabimo filtriranje, kjer aktivnosti iščemo po tipu, vozilu ali uporabniku.
V tem delu lahko posamezno aktivnost tudi popravimo oz. brišemo vse. Po 3 dneh to pristojnost le skrbnik sistema.