Dogodki vozil in opreme

Rubrika »Dogodki vozil in opreme« služi kot nekakšen strojnikov dnevnik. Sistem je zasnovan tako, da bo ob vnosu posebnosti na vozili in opremi preko e-pošte oz. kratkega sporočila obvestil poveljnika oz. glavnega strojnika.

Ponudijo se nam možnosti »Pridobitev«, »Popravilo«, »Pregled«, »Poškodba«, »Odpis«
V podizboru lahko izberemo vozila in oprema, ki jih je v sistem vnesel skrbnik oz. z njimi razpolagamo.

Rubrika »pridobitev« lahko služi za več namenov. V osnovi pa je namenjena zabeležki pridobljene nove opreme, ki je bila nameščena v vozilo.

 

Rubrika »popravilo« služi za zabeležko morebitnega mehaničnega ali drugega popravila na vozilu oz.opremi.

 

Rubrika »pregled« služi za zabeležko pregleda vozila oz. opreme, ki je bila izvedena. Tu lahko navedemo tudi morebitna opažanja.

 

Rubrika »poškodba« služi za zabeležko morebitne poškodbe na vozilo oz. opremi. 

 

Rubrika »odpis« služi za zabeležko odpisane oz. uničene opreme, ki se je zgodila med izvajanjem aktivnosti. 

 

POZOR! S klikom na vnesen dogodek (obarva se rumeno) lahko poljubno spreminjamo oz. popravimo zabeležko.