Beleženje prisotnosti članov

Izbor prisotnih članov se prikaže v celoti, izbiramo pa jih s klikom na kvadratek poleg imena. To storimo tako, da kliknemo na kvadratek z uro ter jo ročno popravimo na realen čas prisotnosti. Izbrane člane dokončno potrdimo s klikom na gumb »izberi«.

Ko smo vnesli in potrdili prisotne člane lahko dodamo tiste, ki so bili v pripravljenosti. Ta možnost se nam ponuja predvsem pri intervencijah, ko določena posadka izvozi, ostali pa čakajo v orodišču. Postopek je enak prejšnjemu le, da izberemo možnost »v pripravljenosti«, označimo člane ter jim določimo dejanski čas prisotnosti, ki pa je ponavadi krajši od članov, ki so na terenu.

Simbol »Koš« nam omogoča brisanje. V roku 3 dni lahko uporabniki brišejo zapise. Po 3 dneh pa lahko podatke briše le skrnik. S tem se zaščitimo pred morebitno zlorabo podatkov, ki pa naj bi bila malo verjetna.