Uporaba vozil

Nadaljujemo z vnosom vozil, ki smo jih med aktivnostjo uporabili. To naredimo tako, da kliknemo na posamezno vozilo. V kolikor vozila niso bila uporabljena, rubriko pustimo prazno.

Ob izboru se vam odpre okno, kjer imate možnost izbrati voznika, dodati morebitne opombe, zabeležiti razdaljo ter porabo vode. Slednja se shrani v statistiko in največkrat služi pri operiranju s podatkom prepeljane količine pitne vode.

Voznika izberete v naboru članov, ki so bili potrjeni v prejšnjem koraku. 

POZOR: okno »razdalja« lahko spremenite v okno »delovne ure«. To pride predvsem v poštev pri uporabi raznih agregatov oz. črpalk. Omenjeno možnost lahko izvede skrbnik v meniju »vozila in oprema« kjer klikne na ponujeno oz. željeno možnost.

 

Vnos vozil zaključimo s klikom na tipko »izberi«.