Dvižna vrata ASSA ABLOY 950

Pri dvižnih vratih proizvajalca ASSA ABLOY 950 je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat. 

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!! 

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka ročno brez uporabe orodja iz desne strani omarice z 
uporabo manjše sile, se bo sprednji del omarice odprl v levo stran: 

image-1679512715882.png

image-1679512736167.png

 

Ko odpremo kontrolno omarico se nam odpre pogled po matični krmilni plošči. 
Pogled usmerimo v spodnji desni del na priključne kontakte: 

image-1679512773954.png

Na spodaj prikazane priključke 1 in 2, na priključnem panelu X7 priključimo 2-žilni kabel:

image-1679512865322.pngDrugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!