Dvižna vrata - Roltek Comfort 150

Pri dvižnih vratih z krmilnikom Comfort 150 je potreben rahel poseg v motorni pogon samih vrat.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!! 

Motorni pogon Comfort 150 izgleda takole: 

image-1692098071490.png


Slika prikazuje pogled do krmilnika iz sprednje strani: 

image-1692098133901.pngNato na srednjo priključno letev na pina št. 1 in št. 2 priključimo 2-žilni kabel kot prikazuje slika spodaj: 

image-1692098192705.png

Še izvleček originalnih navodil proizvajalca: 

image-1692098253133.png

 

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!