Dvižna vrata LiftMaster LM100EV

Pri dvižnih vratih z pogonskim motorjem LiftMaster LM100EV je za priklop relejskih komand z FireApp releja potrebno priključit na zadnji strani motorja.

Pred posegom v pogonski motor prosimo nujno izključite električno napetost!! 

V zadnjem delu (gledano proti vratni odprtini) zraven napisne nalepke dobimo odprtino, katero odpremo:

image-1671808434563.png

Pogled usmerimo v notranji del k priključkom in v kontakta  (rdeče) 1 in (belo) 2 priključimo žice:

image-1671808570665.png

Na zgoraj prikazane priključke 1 in 2 priključimo 2-žilni kabel, kamor je že priključen obstoječi krmilnik za tipko.


Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!