Dvižna vrata Ditec E1

Pri dvižnih vratih proizvajalca Horman je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat. 

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!! 


Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče: 
Odvijemo vseh 4 vijake kot prikazuje slika spodaj:

image-1648129616676.pngKot prikazuje spodnja slika, priključimo  2-žilni kabel na številko 1 in številko 5.

 

image-1648129779897.png

 

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!