Dvižna vrata MKL systems (Marancec omarica)

Pri dvižnih vratih proizvajalca MKL systems je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat. 

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!! 

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče. 
Odvijemo vseh 6 vijakov kot prikazuje slika spodaj:

image-1606072861424.png

Ko odpremo krmilno omarico se z pogledom usmerimo v spodnji desni rob na priključno letev;
Ter na konektor z številkama 8 in 7 priključimo 2-žilni kabel.

image-1614372797889.png

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!