Dvižna vrata Crawford - TS971

Pri dvižnih vratih proizvajalca Crawford je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat. 

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!! 

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče. 
Odvijemo 2 vijaka na sredini omarice kot kaže spodnja slika: 

image-1592675458233.png

Pričaka nas naslednji pogled: 

image-1592675595155.png

Usmerimo se na spodnjo priključno letev, kjer priklopimo 2-žilni kabel na kontakta 5.1 in 5.3 ali na 7.1 in 7.2 kjer so že priklopljene komande od daljinca: 

image-1592675790308.png

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!