Motorni pogon - Normstahl Magic 1000

Pri dvižnih vratih z krmilnikom Normstahl Magic 1000 je potreben rahel poseg v motorni pogon samih vrat.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!! 

Iz zadnje strani odvijemo 1 vijak s sprednje strani pa 3 vijake: 
Slika prikazuje demontažo iz zadnje strani: 

image-1665423962409.png

Spodnja slika prikazuje postopek demontaže zaščitnega pokrova: 

image-1665424227555.png


Ko le to odpremo pridemo do glavne krmilne plošče v zadnjem delu motornega pogona. 

Nato na srednjo priključno letev na pina št. 14 in št. 15 priključimo 2-žilni kabel kot prikazuje slika spodaj: 
(Na elektroniki je priklop na pinih označen z oznako ''IMP''

image-1665424486176.png

 

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!