Dvižna vrata LiftMaster 1000

Pri dvižnih vratih z pogonskim motorjem LiftMaster 1000 je za priklop relejskih komand z FireApp releja potrebno priključit na zadnji strani motorja.

Pred posegom v pogonski motor prosimo nujno izključite električno napetost!! 

V zadnjem delu (gledano proti vratni odprtini) na priključni plošči dobimo nasleden pogled: 

image-1610215790624.png

Pogled usmerimo v zgornji levi del k priključki  (rdeče) 1 in (belo) 2:

image-1610215876072.png

Na zgoraj prikazane priključke 1 in 2 priključimo 2-žilni kabel, kamor je že priključen obstoječi krmilnik za tipko.


Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!