Dvižna vrata Nice A01

Pri dvižnih vratih z krmilnikom Nice je potreben rahel poseg v elektro krmilno omarico samih vrat.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!! 

Odpremo zaščitno plastiko krmilne omarice. 
Ko le to odpremo pridemo do glavne krmilne plošče. 
Pogled usmerimo v srednjo priključno letev (Označeno spodaj): 

image-1606070918182.png

Nato na srednjo priključno letev na pina št. 8 in št. 10 priključimo 2-žilni kabel kot prikazuje slika spodaj: 

image-1606071174865.png

Še shematski prikaz: 

image-1606071255379.png

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!