Dvižna vrata Hormann - Oddaljene tipke DTH-R

Pri dvižnih vratih proizvajalca Hormann, se velikokrat srečamo z oddaljeno kontrolo odpiranja/zapiranja DTH-R in ne z direktno kontrolno omarico kot je standardno za ostala dvižna vrata v segmentu sekcijskih industrijskih vrat. 
Prav tako je v oddaljene tipke potreben rahel poseg.  

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!! 

Odpiranje krmilne tipke DTH-R dvižnih vrat poteka sledeče. 
Odvijemo vse 4 vijake kot prikazuje slika spodaj:

image-1606073506215.png

Ko odvijemo vse 4 vijake in odpremo kontrolno omarico obrnemo pogled kar na demontiran pokrov, kamor 
so pripeljani in priključeni kontrolni kabli v priključno letev ST2, na priključke ŠT. 2 in 6 priključimo 2-žilni kabel za odpiranje vrat: 

image-1650083339810.png


Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 


Enaki priključki priključnih letev veljajo za Hormann-ove artikle: DTH-RM, DTH-I, DTH-IM, DT02, DT03, DTN04 in DTN A30

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!