Dvižna vrata Crawford (stari model)

Pri dvižnih vratih proizvajalca Crawford je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat. 

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!! 

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče. 
Odvijemo 2 vijaka na sredini omarice kot kaže spodnja slika: 

image-1657794290024.pngPričaka nas naslednji pogled: 

image-1657794308944.pngUsmerimo se na spodnjo priključno letev, kjer priklopimo 2-žilni kabel na kontakta 8 in 9.
Na kontaktu 9 je že priključen povezovalni kabel, z kontaktom 10, ki ima namen tipke STOP, v kolikor se stik prekine, 
se bodo vrata ustavila. 

image-1657794392185.png

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!