Motorni pogon - Hormann SupraMatic E III

Pri dvižnih vratih z krmilnikom Hormann SupraMatic E III je potreben rahel poseg v motorni pogon samih vrat.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!! 

Iz zadnje desne strani lahko dostopamo do priključnih sponk: 

image-1709751163808.png
2-žilni kabel priključimo na sponke, kjer je prikazano stikalo: 

image-1709751256885.png

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil. 

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!